Innsamling av kasserte møbler

Møbler som egentlig skulle blitt avfall og endt opp på søppelfyllinga, får nytt liv på Hubben og selges ut i markedet igjen.

Restaurering av møbler

Hele møbler med små slitasjer settes i stand. For eksempel stoler med slitt stoff trekkes om og blir som nye.

Redesign av møbler

Møbler som kommer inn kan redesignes og få ny look eller demonteres og lages noe nytt utav.

Kildesortering og gjenvinning

Ingenting av det vi håndterer på Hubben blir til søppel, men blir gjenvunnet i en eller annen form.

HUBBEN - Haugstad Møbels læringsfabrikk

Vi er en læringsfabrikk for alle ungdomsskoleelever i Hå kommune. 
 
Her bruker vi entreprenørskap som læringsmetode, og elevene får tilgang til praktiske læringsarenaer og variasjon i skolehverdagen. 

Innsamling av kasserte møbler

Når møbler fra Haugstad Møbel skal ut av markedet, kan disse sendes tilbake til Hubben. Det er møbler som egentlig skulle blitt avfall som nå får nytt liv på Hubben, og kan selges ut i markedet igjen. Her sparer vi miljøet for mye søppel!

Restaurering av møbler

Hele møbler med små slitasjer settes i stand. For eksempel stoler med slitt stoff trekkes om og blir som nye. Slitte reoler og bord kan enten folieres eller ommales. Mange møbler er ikke slitt og kan bare vaskes og sendes ut igjen.

Hubbens nettbutikk

I nettbutikken har vi gjensalg av møbler som kommer i retur til Hubben. Dette er gjenbruk av møbler gjennom redesign, restaurering eller en vask. På denne måten er Hubben med på å muliggjøre en sirkulær livssyklus for møblene, og sparer miljøet for søppel.

Det siste fra nettbutikken:

Redesign av møbler

Mange møbler som kommer inn kan redesignes og få ny look, for så å sendes ut til samme bruksområde de hadde før de kom inn til Hubben.

Flere møbler kan demonteres og lages noe nytt av. For eksempel kan bordplater redesignes til plantekasser og serveringsbrett, og en søylefot på ståbord kan bli til en taklampe.

Kildesortering og gjenvinning

Alt treverk som er ubrukbart bruker vi til energigjenvinning i produksjons- og administrasjonslokaler. Stål som ikke kan redesignes til noe, leveres til gjenvinning, der stålet blir smeltet om og laget noe nytt av.

Det betyr at det vi håndterer på Hubben ikke blir til søppel, men blir gjenvunnet i en eller annen form.

FNs bærekraftsmål

Haugstad Møbel har stort fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, og har implementert FNs bærekraftmål i en langsiktig forretningsstrategi.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Dette skal Haugstad Møbel være en del av, og gjøre sitt for at målene blir nådd.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Se hvordan vi jobber med Fns bærekraftsmål i praksis her.

 

 

Sløsesjokket på NRK

Vi anbefaler alle å se sløsesjokket på NRK.

Her viser de at 200 flyttebiler kjører fra offentlige bygg til søppeldynga hver eneste uke med hele og fine kontormøbler.

Dette er et stort samfunnsproblem og et stort miljøproblem.

Dette har vi gjort noe med!

 

 

Link til NRK - Sløsesjokket