Bærekraft i praksis

Haugstad Møbel AS – en bærekraftig møbelfabrikk som har fokus på samfunnsbygging og sirkulærøkonomi.

Vi har implementert sirkulærøkonomi i praksis, og har dette som et fundament i vår langsiktige forretningsplan. Vår satsning har ført til både grønn Innovasjon og sosial Innovasjon.

Hubben Læringsfabrikk
Hubben Læringsfabrikk er en gründerhubb for flere hundre ungdomsskoleelever.

Hubben er etablert i samarbeid med Hå kommune, Ungt Entreprenørskap, der fem ungdomsskoler i Hå har muligheten for å være med.

Her startes ungdomsbedrifter som jobber med design og redesign av brukte møbler. Her sørger de for at brukte møbler og innredninger fra Haugstad Møbel AS som skal ut av markedet tas tilbake for redesign, og sørger for at møblene til en hver tid er i sirkulasjon. Når brukte møbler og innredninger kommer i retur til Hubben, blir de enten restaurert og lagt ut for salg, eller redesignet og laget til noe nytt. For eksempel kan en bordplate lages om til en blomsterkasser eller delikate hyller.

Hubben har blitt en ny læringsplattform der elevene tar del i alle ledd i en bedrift; design og modellering, produksjon i en ny og moderne møbelfabrikk, hms, salg, markedsføring og regnskap. I Hubben har vi fokus på lære om FNs bærekraftmål og jobbe med sirkulærøkonomi i praksis.

Ungt Entreprenørskap Norge er en god samarbeidspartner, som har unike ressurser, samt utarbeidet læringsverktøy for elevbedrift.

Alt dette gjør at Hubben bidrar til å nå læreplanmålene i mange fag, gjennom entreprenørskap som læringsmetode.

Returordning for møbler
Haugstad har returordning for alle våre møbler og innredninger som skal byttes ut av kunde. Møblene blir tatt inn i vår gründerfabrikk “Hubben” som er Haugstad Møbel AS sin læringsfabrikk og miljøfyrtårn.

Gründere blir født
Ungdommer som allerede på ungdomsskolen begynner å definere seg selv utenfor arbeidslivet, vil nå få mulighet til å finne seg til rette og finne sin plass i en fremtidig arbeidssammenheng. Vi håper at mange ser muligheter for å starte egen bedrift, når de skal ut i arbeidslivet.

Vi vil med dette skape unge gründere som etablerer nye arbeidsplasser og ny industri for Norge i fremtiden.

Konkurransekraft i fremtiden
Norsk Industri er ansvarlig for innovasjon, og må i samarbeid med andre institusjoner være med å bidra til utdanning  og teknologiutvikling, som igjen skaper konkurransekraft i fremtiden!

FNs bærekraftsmål
Haugstad Møbel har stort fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, og har implementert FNs bærekraftmål i en langsiktig forretningsstrategi.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Dette skal Haugstad Møbel være en del av, og gjøre sitt for at målene blir nådd.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.