Slider7
slider13
Slider11
Slider16
Slider4
slider9
Slider8
Slider12
Slider15
Slider14
Slider5
Slider2
slider10
Slider1
Slider3

HUBBEN - Haugstad Møbels læringsfabrikk

HUBBEN
Haugstad Møbels læringsfabrikk

Vi er en læringsfabrikk for alle ungdomsskoleelever i Hå kommune.
Her bruker vi entreprenørskap som læringsmetode, og elevene får tilgang til praktiske læringsarenaer og variasjon i skolehverdagen. 

Entreprenørskap og samfunnsbygging

Hubben læringsfabrikk skal bidra til at ungdommer som er i ferd med å definere seg utenfor skolehverdagen og fremtidig arbeidsliv, får vise sine styrker og egenskaper. Vi vil bidra til at ungdommene finner sin plass i fremtidig utdanning- og arbeidssammenheng. Gjennom etablering og drift av elevbedrifter møter elevene en mer relevant og praksisnær hverdag, og de blir utfordret til å samarbeide, jobbe kreativt og måtte ta initiativ.

Sirkulærøkonomi​

Gjennom en returordning mottar Hubben møbler som skulle ha blitt kastet. Møblene settes i stand og selges ut i markedet igjen. For eksempel kan stoler med slitt stoff trekkes om, og utslitte bord kan kappes og folieres. Flere av møblene er i så god stand at en vask er nok før de kan selges til nye kunder. Andre møbler blir til råmateriale for våre elevbedrifter som skaper nye produkter av dem.

Bærekraft

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Hubben læringsfabrikk ønsker å bidra til at FNs bærekraftsmål blir nådd. Elevbedriftsarbeidet ved Hubben er et innovativt utdanningstilbud som tilbys alle ungdomsskoleelever i Hå kommune. Elevene lærer å drive egen bedrift, og skape arbeidsplasser. Med returordning av brukte møbler sørger vi for å redusere utslipp, og alt treverk som ikke er brukbart brukes til energigjenvinning i produksjons- og administrasjonslokaler.

Praktisk læring

På Hubben får ungdomsskoleelever tilgang til praktiske læringsarenaer, og en variasjon i skolehverdagen. Elevene får arbeide med utgangspunkt i egne interesser og egenskaper, og får omsette ideer til handling. Arbeidsmetoden gjør at elevene opplever en økt frihet til selv å bestemme hva de ønsker å arbeide med og hvordan.

Hubbens nettbutikk

I nettbutikken har vi gjensalg av møbler som kommer i retur til Hubben. Dette er gjenbruk av møbler gjennom redesign, restaurering eller en vask. På denne måten er Hubben med på å muliggjøre en sirkulær livssyklus for møblene, og sparer miljøet for søppel.

Det siste fra nettbutikken:

FNs bærekraftsmål

Haugstad Møbel har stort fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, og har implementert FNs bærekraftmål i en langsiktig forretningsstrategi.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Dette skal Haugstad Møbel være en del av, og gjøre sitt for at målene blir nådd.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Se hvordan vi jobber med Fns bærekraftsmål i praksis her.

 

 

Sløsesjokket på NRK

Vi anbefaler alle å se sløsesjokket på NRK.

Her viser de at 200 flyttebiler kjører fra offentlige bygg til søppeldynga hver eneste uke med hele og fine kontormøbler.

Dette er et stort samfunnsproblem og et stort miljøproblem.

Dette har vi gjort noe med!

 

 

Link til NRK - Sløsesjokket